رادیوفبک/ RadioFabak

دریچه‌ای شنیداری برای آشنایی با برنامه فلسفه برای کودکان

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Saturday Jun 01, 2019

Introducing P4C in Iran by Dr. Saeed Naji

Tuesday May 14, 2019

در این اپیزود به تفکر خلاق و اهمیت اون پرداخته ایم.

Friday Mar 22, 2019

در این اپیزود به مناسبت نوروز به یک عیدی فکری برای بچه ها می پردازیم

Friday Mar 22, 2019

رادیوفبک، دریچه ای شنیداری برای آشنایی با برنامه فلسفه برای کودکان

Copyright 2022 All Rights Reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013